اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

اولین کارگاه مقدماتی گروه های تئاتر،سرود،نویسندگی و داستان کوتاه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،اولین کارگاه مقدماتی تئاتر،سرود، نویسندگی و داستان کوتاه ویژه دانش آموز دختر برگزار شد.
در این برنامه به استعدادیابی دانش آموزان دختر عضو انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک در رشته های مختلف هنری پرداخته شد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید