اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

عضویابی هدفمند در شهرستان محلات


عضویابی هدفمند در شهرستان محلات

اولین جلسه از هفدهمین طرح عضویابی هدفمند اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش اموزان شهرستان محلات با حضور حسین منتظران معاون فرهنگی، تربیتی برادران اتحادیه استان برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید