اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه قرارگاه شهری شهرستان اراک


جلسه #قرارگاه_شهری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک با موضوع برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی در سطح مدارس شهر اراک برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید