اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

جلسه مسئولین اتحادیه شهرستانهای استان مرکزی و رابطین خواهر برگزار شد


به گزارش روابط عمومی عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، جلسه مسئولین اتحادیه شهرستان های استان مرکزی و رابطین خواهر در اتحادیه استان برگزار شد.
در این جلسه آقای رجبی معاون برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی به معرفی و بررسی سامانه عقیق و شهید باقری و ضرورت تعامل برون تشکیلاتی اشاره کرد.
سپس خانم امانی معاون خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی به بیان نکاتی در حوزه ضرورت اجرای مدرسه انقلاب در شهرستانها پرداخت.
آقای سمیعی رابط جشنواره رسانش نیز به تشریح فراخوان جشنواره رسانش و نحوه ارسال آثار به دبیرخانه پرداخت.
درپایان از مسئولین شهرستان های استان مرکزی تقدیر به عمل آمد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید