اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

نشست مسئولین شهرستان‌های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموران استان‌ مرکزی


نشست مسئولین شهرستان‌های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموران استان‌ مرکزی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، جلسه فصلی نشست مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با حضور میلاد مرادی مسئول اتحادیه استان برگزار شد.
در این جلسه به برنامه ریزی و بررسی نهمین جشنواره مدرسه انقلاب پرداخته شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید