اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

دومین جلسه قرارگاه ملی با حضور نجفی سرپرست و امانی معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی


دومین جلسه قرارگاه ملی با حضور نجفی سرپرست و امانی معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با محوریت ویژه برنامه های ۴۰ سالگی اتحادیه و ارائه گزارشی از نحوه اجرا و پیگیری مصوبات جلسه اول برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید