اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

پخت و توزیع بیش از ۳۰۰ غذای گرم


میزبانی به توان میلیون انجمنی های اراک????پخت و توزیع بیش از ۳۰۰ غذای گرم
???? اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهر اراک به مناسبت عید غدیر خم بیش از ۳۰۰ پرس غذای گرم پخت و در مناطق محروم شهر اراک توزیع شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید