اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

پیام دختران انجمنی شهر اراک به دختران شیعه افغان


پیام دختران انجمنی شهر اراک به دختران شیعه افغان

 "شهادت را نه در جنگ در مبارزه می دهند." از دست پروردگان آمریکا و اروپا جز این انتظار نمی رفت که به انفجار تروریستی متوسل شوند و دانش آموزان دختر افغانستانی ما را با زبان روزه به شهادت برسانند تا شاید بدین وسیله، شکست و ناکامی خود در میدان نبرد را به نحوی جبران کنند. تاریخ نشان داده که این ها مرد میدان نیستند و در میدان نمی توانند بجنگند، برای همین دامنه جنگ را به سمت زنان و کودکان می کشانند. آنها با این کار احمقانه خود یک بار دیگر به دنیا نشان دادند که آنچه هیبت پوشالی و دروغین آنها را درهم خواهد شکست، بمب و موشک نیست بلکه انسان های با ایمان و تحصیل کرده هستند. مطمئن باشید که افغانستان باتلاقی خواهد شد که هرچه بیشتر در آن دست و پا بزنند بیشتر فرو خواهند رفت. ما دانش آموزان انجمن اسلامی این عمل زشت را محکوم می کنیم و از مجامع بین المللی هم که خود ایجادکننده و حامی این گروه‌ ها هستند، انتظار محکوم کردن تروریست ها را نداریم، ما به تجربه دریافته ایم که اینان دشمنان قسم خورده ما هستند و جان ما هیچ ارزشی برای آنها ندارد. اما مطمئن باشند، افغانستان باتلاقی خواهد شد که هرچه بیشتر در آن دست و پا بزنند بیشتر فرو خواهند رفت. اکنون وظیفه ماست که به یاری خداوند، سنگر علم و دانش را بیش از پیش تقویت و تحکیم نماییم.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید