اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

نشست مشترک مسئولین اتحادیه به همراه معاونان فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ها


نشست مشترک مسئولین اتحادیه به همراه معاونان فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)

استان ها با دبیرکل اتحادیه و معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) به صورت برخط برگزار شد

تمام.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید