اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

طرح عضویابی انجمن‌های اسلامی شهرستان خمین


طرح عضویابی انجمن‌های اسلامی شهرستان خمین
طرح عضویابی هدفمند با حضور دانش آموزان دختر متوسطه اول و‌دوم شهرستان خمین در حال برگزاری می باشد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید