اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
کادر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند


کادر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید