اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

بازدید مدیر دفتر آموزش و تولید محتوای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان از مدرسه انقلاب


حجت الاسلام علی آبادی مدیر دفتر آموزش و تولید محتوای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به همراه مسئولین شهرستان خمین از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان‌های نمونه دولتی عالمه و شهید صدرا شهرستان خمین بازدید کردند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید