اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
حضور صادق نجفی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی


حضور صادق نجفی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی در دفتر خبرگزاری بین المللی ایکنا و گفتگو پیرامون فعالیت‌های چهل سالگی تشکل حضور پیدا  نمودن .

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید