اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
نشست مسئولین انجمن


نشست صمیمی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک با موضوع بررسی مطالبات مسئول انجمن ها
 

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید