اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
نمونه کارهای نمایشگاهی "مدرسه انقلاب"


برای اجرای بهتر نمایشگاه مدرسه انقلاب و آشنایی بیشتر با فضای کار دراین حوزه میتوانید عکسهای موجود در پیوست  را ملاحظه نمایید
موضوع این عکسها، لحظه ورود امام، کارتونها و کاریکاتورهای حکومت پهلوی و جنایات دولت های مستکبر غربی ، دیوارنویسی های روزهای انقلاب، اجرای نشریه های دیواری با موضوعاتی پیرامون دستاوردهای انقلاب و .... میباشد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید