اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

میزبانی به توان میلیون انجمنی های خمین


میزبانی به توان میلیون انجمنی های خمین
???? اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهر خمین به مناسبت عید غدیر خم ایستگاه صلواتی در این شهر برپا کردند.????در این ایستگاه از مردم با فلافل و هندوانه پذیرایی شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید