اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

میزبانی به توان میلیون انجمنی های اراک


میزبانی به توان میلیون انجمنی های اراک
???? اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهر اراک به مناسبت عید غدیر خم ایستگاه صلواتی در پیاده راه امیرکبیر این شهر برپا کردند.????در این ایستگاه از مردم با هنداونه و آب هویج بستنی پذیرایی شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید