اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

این روزها خبرهایی از لشکر فرشتگان بگوش می رسد!


این روزها خبرهایی از لشکر فرشتگان بگوش می رسد!

در همین راستا دانش آموزان انجمن های اسلامی اراک در قالب ۱۷ گروه به مصاحبه با بانوان مجاهد می‌پردازند و با تاریخچه ای کوچک از زندگی این بانوان آشنا می شوند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید