اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

ضیافت افطاری دانش آموزان انجمنی


ضیافت افطاری دانش آموزان انجمنی
دانش آموزان متوسطه اول عضو انجمن‌های اسلامی مدارس شهرستان اراک با حضور در اتحادیه در ضیافت افطاری و دورهمی شرکت کردند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید