اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

نشست والدین اعضای انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک برگزار شد


نشست والدین اعضای انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک برگزار شد

نشست والدین دانش آموزان پسر عضو انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک با عنوان #طوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، نشست والدین اعضای انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک با حضور دکتر احسان منصوری و علی پورمحمودی مسئول اتحادیه شهرستان اراک برگزار شد

. در این برنامه علی پورمحمودی مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک نکاتی پیرامون فعالیتهای اتحادیه در سطح شهر اراک بیان نمود. احسان منصوری نیز به بیان ویژگی های دوران نوجوانی و نقش ویژه خانواده ها در این دوران پرداخت.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید