اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

کارگاه آموزشی نجات تخم مرغ


 دانش آموزان دختر عضو انجمن های اسلامی شهرستان اراک در قالب ۸ گروه با اجرای کارگاه نجات تخم‌ مرغ به آموزش افزایش روحیه خلاقیت و فعالیتهای گروهی پرداختند

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید