اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

موکب انصار ۳۱۳


موکب انصار ۳۱۳

دانش آموزان عضو انجمن های اسلامی شهرستان اراک با برپایی موکب انصار 313 در مسیر راهپمایی امامزاده محمد عابد از زائرین جامانده از پیاده روی اربعین پذیرایی کردند

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید