اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

به مناسبت هفته خبرنگار از خبرگزاری‌های فعال در حوزه دانش آموزی تقدیر شد


به مناسبت هفته خبرنگار از خبرگزاری‌های فعال در حوزه دانش آموزی تقدیر شد

میلاد مرادی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با حضور در خبرگزاری های استان مرکزی از خبرنگارهای فعال در حوزه دانش آموزی تقدیر نمود.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید