اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی و شهرستان خمین با میثم صبوری مدیر اجرایی دفتر مرکزی دیدار کرد


کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی و شهرستان خمین با میثم صبوری مدیر اجرایی دفتر مرکزی دیدار کرد

در این دیدارها به بیان مسائل و مشکلات پیرامون برنامه های اجرایی و پشتیبانی اتحادیه پرداخته شد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید