اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

این روزها در اتحادیه چه خبر است؟


این روزها در اتحادیه چه خبر است؟!!

 هفدهمین دوره عضویابی هدفمند ویژه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید