اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

این روزها در اتحادیه چه خبر است؟


این روزها در اتحادیه چه خبر است؟!!

 هفدهمین دوره عضویابی هدفمند ویژه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید