اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه توجیهی جشنواره مدرسه انقلاب ویژه مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهرستان خمین


جلسه توجیهی جشنواره مدرسه انقلاب ویژه مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهرستان خمین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، جلسه توجیهی نهمین جشنواره مدرسه انقلاب با حضور کادر اتحادیه و مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهرستان خمین برگزار شد.
در این جلسه به بحث و بررسی‌ پیرامون نحوه برگزاری نهمین جشنواره مدرسه انقلاب پرداخته شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید