اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

روند عضویابی هدفمند


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،

روند عضو یابی هدفمند دانش آموزان در مرحله تکمیلی قرار دارد.

تمامی مراحل عضو یابی هدفمند با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی انجام شده است

.

.تمام.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید