اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
مصاحبه و تصویر برداری از پیشکسوتان تشکل در ادامه روند ثبت و تدوین تاریخ شفاهی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان


در آستانه چهل سالگی اتحادیه در ادامه روند ثبت و تدوین تاریخ شفاهی تشکل،آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان و علی نوبختی از پیشکسوتان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی در اراک مصاحبه و تصویر برداری صورت گرفت

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید