اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

جلسه قرارگاه شهری شهرستان خمین


جلسه قرارگاه شهری شهرستان خمین با حضور صادق نجفی سرپرست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی برگزار شد.
در این جلسه به بررسی فعالیتهای انجمن های اسلامی مدارس شهرستان خمین پرداخته شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید