اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

حضور پرشور و اشتیاق دانش آموزان انجمنی شهرستان خمین


حضور دانش آموزان باصفای انجمنی شهرستان خمین در راهپیمایی روز سیزده آبان

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید