اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
حضور صادق نجفی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی در دفتر خبرگزاری فارس


حضور صادق نجفی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی در دفتر خبرگزاری فارس به مناسبت چهل سالگی تشکل حضور پیدا کردن.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید