اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
تکریم و معارفه


مراسم تکریم و معارفه مسئولین انجمن های اسلامی ۶ دبیرستان دخترانه شهرستان اراک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی مراسم تکریم و معارفه مسئولین انجمن های اسلامی دبیرستانهای سهام الملک، خدیجه کبری،تربیت، بصیرت، صدرا و معصومیه برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید