اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

اهدای حکم اعضای قرارگاه شهری شهرستان خمین


اهدای حکم اعضای قرارگاه شهری شهرستان خمین با حضور حاج آقای نعمتی اهدا گردید.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید