اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه قرارگاه شهری پسران شهرستان اراک


جلسه قرارگاه شهری شهرستان اراک با موضوع برنامه ریزی اردوی طلایه داران فردا و با حضور اعضا برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید