اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه خیمه معرفت


جلسه خیمه معرفت با حضور نمایندگان تشکل در مدارس متوسطه اول شهرستان اراک با موضوع استکبارستیزی و با حضور مربی ارجمند آقای کرمی

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید