اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه قرارگاه شهری شهرستان اراک


جلسه قرارگاه شهری شهرستان اراک با حضور نجفی سرپرست و امانی معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با موضوع ضرورت هدفمند بودن در زندگی و مطرح کردن مطالبات دانش آموزی برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید