اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
طرح انسجام اراکجلسه توجیهی طرح انسجام مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک با حضور معاونت فرهنگی تربیتی خوهران استان پیرامون اثر تبلیغات موثر در پویا و چابک شدن انجمن اسلامی برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید