اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
برگزاری جلسه سرپرست معاونت اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با رابطین خواهر


برگزاری جلسه سرپرست معاونت اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با رابطین خواهر اتحادیه شهرستان های شازند، خمین و محلات با موضوع بررسی مشکلات مالی و اجرایی

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید