اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
دفتر انجمن اسلامی دبیرستان دوره متوسطه اول ایمان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، دفتر انجمن اسلامی دبیرستان ایمان با حضور نجفی سرپرست و کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان افتتاح شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید