اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
دفتر انجمن اسلامی دبیرستان سهام الملک افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، دفتر انجمن اسلامی دبیرستان سهام الملک با حضور خانم امانی معاونت فرهنگی تریتی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی افتتاح شد.
 

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید