اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
قرارگاه استانی خمین


انتخابات قرارگاه استانی با حضور دانش آموزان عضو انجمن های اسلامی مدارس شهرستان خمین برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید