اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
خیمه معرفت خمین


برگزاری جلسه خیمه معرفت همراه با تلاوت قرآن کریم با حضور دانش آموزان انجمنی شهرستان خمین.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید