اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
حلقه وصل


جلسه حلقه وصل با حضور کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی برگزار شد.
در این جلسه از زحمات مربیان سابق اتحادیه تقدیر شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید