اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

انتخابات قرارگاه شهری خمین


نتخابات قرارگاه شهری شهرستان خمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، انتخابات قرارگاه شهری دختران شهرستان خمین با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس متوسطه دوم برگزار شد.
در پایان جلسه ۵ نفر به عنوان عضو قرارگاه شهری انتخاب شدند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید