اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

انتخابات قرارگاه شهری خواهران


انتخابات قرارگاه شهری شهرستان اراک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، انتخابات قرارگاه شهری دختران شهرستان اراک با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس متوسطه دوم برگزار شد.
در پایان جلسه ۱۲ نفر به عنوان عضو قرارگاه شهری انتخاب شدند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید