اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

انتخابات قرارگاه شهری شهرستان اراک برگزار شد


ه گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، انتخابات قرارگاه شهری پسران شهرستان اراک با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس متوسطه دوم برگزار شد.
اعضای قرارگاه شهری برگزیده ب شرح ذیل می باشد:
رسول عزیزی
محمد طاهری
امیرحسین محمدی
 بنیامین طالبی
امیرحسین نحوی
علیرضا عبدی
سید سبحان حسینی
محمدصدرا محمدی
میکائیل سیاووشی
امیرحسین قنبری
علی محمدی آرا

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید