اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
سلسله نشست های آموزشی ویژه مبلغین دانش آموزی


جلسه ای دیگر از سلسله نشست های آموزشی ویژه مبلغین دانش آموزی با حضور خانم کوشک باغ با موضوع نقش بازی و مسابقات گروهی در انتقال مفاهیم و آموزش به دانش آموزان برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید