اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

اولین نشست مربیان و سرگروه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک


ولین نشست مربیان و سرگروه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک در فصل تابستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، اولین نشست مربیان و سرگروه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در فصل تابستان با حضور سرپرست اتحادیه استان و معاونت فرهنگی و تربیتی خواهران برگزار شد.
دراین نشست صادق نجفی سرپرست اتحادیه استان به نقش مهم و کلیدی مربیان در تربیت اعضای انجمن اسلامی اشاره نمود، سپس با توجه به سرفصل های منظومه فکری تربیتی، نکاتی را در خصوص نحوه تعامل و خصوصا منش خانواده مطرح کردند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید