اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خیمه معرفت دانش آموزان دختر عضو انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک برگزار شد.


خیمه معرفت دانش آموزان دختر عضو انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،خیمه معرفت دانش آموزان دختر متوسطه اول عضو انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک با موضوع اهمیت کارگروهی و تشکیلاتی برگزار شد.
در انتهای جلسه برای تمرین کار گروهی دانش آموزان به طراحی روزنامه دیواری پرداختند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید