اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه افتتاحیه لشکر فرشتگان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، جلسه افتتاحیه لشکر فرشتگان با حضور بانوی مجاهد خانم ادبجو و با حضور دانش آموزان برگزار شد.
:در این جلسه خانم محمدی کارشناس حوزه پژوهش امور بانوان مجاهد تجربیات خود را در مورد مصاحبه با بانوان مجاهد برای دانش آموزان بیان کردند. همچنین خانم گودرزی مدیر مرکز خواهران اتحادیه شهرستان اراک اهم نکاتی از شیوه نامه را بیان کردند.
در حاشیه این جلسه چند تن از دانش آموزان به صورت نمادین مصاحبه ای با خانم ادبجو انجام دادند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید